Is genderdysforie een aandoening?

Geslachtsdysforie . Geslachtsdysforie (GD) is het leed dat een persoon voelt vanwege het door de geboorte toegewezen geslacht en geslacht dat niet overeenkomt met hun geslachtsidentiteit . Mensen die genderdysforie ervaren, zijn meestal transgender.