Autogynefilie

Autogynefilie: liefde voor zichzelf als een vrouw

Autogynefilie is een seksuele bevlieging waarbij mensen opgewonden raken door het idee van zichzelf als het tegengestelde geslacht,die vaak wordt geassocieerd met transseksualiteit of genderdysforie, maar die ook voorkomt bij mensen die zich niet identificeren als transgender, Het is afgeleid van het Griekse woord “autos”, wat betekent “zelf”, “gyn”, wat betekent “vrouw” en “philia”, wat betekent “liefde” of “bevlieging”. Autogynefilie is niet opgenomen in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), het handboek dat wordt gebruikt door psychologen en psychiaters om mentale aandoeningen te diagnosticeren.

Mensen met autogynefilie kunnen opgewonden raken door het dragen van kleding of het uitvoeren van activiteiten die geassocieerd worden met het tegengestelde geslacht. Sommigen kunnen ook opgewonden raken door het idee van een seksuele handeling met zichzelf als het tegengestelde geslacht. Autogynefilie kan leiden tot conflicten in persoonlijke relaties en kan een bron van schaamte en verlegenheid zijn voor degenen die ermee worstelen.

Autogynefilie is een parafiel model dat stelt dat alle man-naar-vrouw (MtF) transseksuelen die zich niet uitsluitend tot mannen aangetrokken voelen, in plaats daarvan seksueel gericht zijn op de gedachte of het beeld van zichzelf als vrouw. De bewering dat transseksuele vrouwen seksueel gemotiveerd zijn in hun transities daagt het standaardmodel van transseksualiteit uit – dat wil zeggen dat transseksuelen een genderidentiteit hebben die verschilt van hun seksuele geaardheid en incongruent is met hun fysieke geslacht. Dit artikel geeft een overzicht van het bewijs tegen autogynefilie en stelt dat de taxonomie en terminologie die aan deze theorie zijn gekoppeld, zowel misleidend als onnodig stigmatiserend zijn.

Er zijn geen specifieke behandelingen voor autogynefilie beschikbaar, hoewel sommige mensen met deze afwijking baat kunnen hebben bij psychotherapie om te leren omgaan met hun gevoelens en om te leren hoe ze hun seksuele energie op gezonde manieren kunnen uiten. Het is belangrijk om professioneel hulp te zoeken als autogynefilie leidt tot problemen in het dagelijks leven of als het moeilijk is om de afwijking te beheersen. Het is ook belangrijk om te onthouden dat seksuele afwijkingen niet per se iets zijn om je voor te schamen, en dat het zoeken van professionele hulp een teken van sterkte is.

Geef een reactie