Is necrofilie een parafilie?

Necrophilia , ook bekend als necrophilism, necrolagnia, necrocoitus, necrochlesis en thanatophilia, is een seksuele aantrekking of seksuele handeling waarbij lijken zijn betrokken. Het is geclassificeerd als een parafilie door ICD10 gepubliceerd door de WHO en de Diagnostic and Statistical Manual (DSM) van de American Psychiatric Association.